subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

 

 

TEPLÁ HISTORIE Á LA FANEL

Jiří Fanel: Gay historie; Dauphin; 540 str. ; Praha 2000 (548,- Kč)

Tato publikace vznikla poměrně ojedinělým způsobem. V  roce 1993 předseda Gay iniciativy, Jiří Hromada, oživil časopis SOHO revue a právě Jiří Fanel sem pravidelně přispíval svými články o historii mužské homosexuality.

Přestože těžiště knihy spočívá ve světové historii gayů, je i té české věnována podstatná část. S  knihou můžeme v kapitole Mužské páry u přírodních národů procestovat svět od Tichomoří až po antické Řecko. Mýtus o Ganymédovi (syn dardanského krále Tróa, považován za nejkrásnějšího mladíka na světe, který byl unesen samotným Zeusem převtěleném do orla) si získal ve starém Řecku a Říme velkou popularitu jako náboženské ospravedlnění vášnivé lásky dospělého muže k chlapci. Další proud času představují kapitoly Peklo středověkého gaye, Cesty renesančních rozkošníků, Novověký gay, Barokní gay, ve kterých není o mnoho méně pikantérií a skandálků, než v těch začátečních. Vyprávěním aféry plukovníka Redla se dostáváme do století dvacátého, které je v knize popsáno na asi stovce stran. Vybírám jen namátkou jména jako Marcel Proust, Ludvík Wittgenstein, Montgomery Cliff, Allen Gingsberg, Andy Warhol, jejichž osudy Fanel popisuje. Jednu kapitolu věnuje i nelehkému údělu gayů na Kubě.

Už z  názvu kapitoly Průhledy do historie českých gayů můžeme usoudit, že o českých dějinách homosexuality toho víme znatelně méně. Až začátek dvacátého století začíná být na informace bohatší. Ve třicátých letech začíná vycházet časopis Hlas sexuální menšiny, později pod změněným názvem Nový hlas (s podtitulem List pro sexuální reformu), jehož redaktorem je homosexuální básník a prozaik Jiří Karásek ze Lvovic. Byl to odvážný, bohužel jen krátkodobý (do r. 1934) žurnalistický počin. Gayové nebyli v českých zemích pokládáni jak z právního tak morálního hlediska za rovnoprávné příslušníky společnosti. Existence speciálních policejních seznamů se jmény gayů, tvoří neveselou část naší historie.

O historii leseb, kterou slibuje záložka knihy se bohužel moc nedočteme, když opomenu výčet těch nejznámějších, nedá se o dějinách homosexuálních žen vůbec hovořit. Ale i tak se jedná o průlomové dílo v české knižní historii, které se postaralo o rozruch mezi samotnými homosexuály (kteří knihu nazývají Teplé dějiny á la Flamel), tak mezi jejich odpůrci, pro které je nakladatelský čin Dauphinu neslýchaný.

Jakkoli můžeme vytýkat Fanelově Gay historii její nedostatky (třeba i chybějící rejstřík), nesporným přínosem je už samotná její existence, protože naše minulost nám pomáhá se vyrovnat se současností.

Pavel Fojtík

 

 

 

Zpět na Homepage

 

Mapa stránek | Kontakt | ©2006 Harčaríková Monika; VOŠP