subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

 

 

GAY A LESBICKÁ LIGA

Historie ligy začíná v roce 2002, kdy se sešla skupina lidí, nazývající se ze začátku G-liga, se záměrem udělat něco proti diskriminaci gayů a leseb. Výrazně tomu přispělo i zamítnutí vládního návrhu zákona o registrovaném partnerství. První aktivitou sdružení bylo spuštění informačních serveru reg.partnerstvi.004.cz a partnerstvi.kluci.cz. Poté následovala kampaň za registrované partnerství, k čemuž se řadí spuštění serveru partnerstvi.cz, dále potom CD ROM, který představuje aktivity ze serveru partnerství a uvedení vlastního návrhu zákona o registrovaném partnerství. Svou činnost začali prezentovat také v Českém rozhlase 1 v magazínu Bona dea.

Občanské sdružení Gay a lesbická liga, dále jen GLL, bylo založeno 4. dubna 2004 v Brně. Jako svůj základní cíl uvádí podporu a prosazování legislativních úprav partnerského soužití osob stejného pohlaví a odstranění všech forem diskriminace na základě citové a sexuální orientace. Členy GLL je momentálně devět lidí, jsou to většinou zástupci různých občanských sdružení či spolků zabývajících se touto problematikou. Jak se pro HOMODOMOV vyjádřil mluvčí ligy Martin Strachoň z občanského sdružení Stud, GLL nechce být masovou organizací, nýbrž vznikli proto, aby lépe prosadili své cíle.

Záběr projektu GLL sahá od webové poradny Bengáles, kde psycholožka pomáhá lesbickým ženám, přes brněnské sdružení Stud, organizující především mladé lidi s homosexuální a bisexuální orientací, po Divadlo bez zábran či vysokoškolský gay a lesbický spolek Gales.

Členky a členové Ligy se průběžně účastnili práce na přípravě antidiskriminačního zákona a byli přizváni ke spolupráci na přípravě české varianty antidiskriminační kampaně Evropské unie.

V roce 2003 GLL poslala protestní dopis na ministerstvo školství proti školní distribuci knihy holandského katolického psychologa Gerarda J.M. van den Aardwega, s názvem Terapie homosexuality, která nesla podtitul „rádce pro postižené a poradce“. Kniha označuje homosexualitu za psychickou nemoc a gaye a lesby za postižené. Událost vzbudila pozornost i tím, že kniha byla distribuována do základních a středních škol spolu se žádostí o příspevek na občanské sdružení Exodus, které ji vydalo.

Roku 2004 se začali poslanci pracovat na přípravě zákona o registrovaném partnerství a ve spolupráci s GLL připravili poslanecký návrh zákona. K tomu rozjela Liga akci „Srdce pro partnerství“, kde manifestací a dopisem vyjádřila podporu vládě k přijetí tohoto zákona.

Následující rok začíná opětovná kampaň, v rámci které Liga vydala komiksovou brožuru o registrovaném partnerství s názvem „René a Boris - příběh jednoho bonsaje a kaktusu“. Komiks provází základními body zákona a ukazuje i laikům, jak může zasáhnout do jejich běžného života. Knížka byla mimo jiné distribuována i poslancům. Kampaň doplňovala také projekce Metrovision v nejfrekventovanějších stanicích metra.

Roku 2006 liga opět pokračuje ve svém boji. Mimo jiné zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi a předsedům ostatních poslaneckých klubů dokument Deset omylů pana prezidenta. Hlavním cílem dokumentu bylo upozornit, že argumenty Václava Klause k vrácení zákona se nepohybovaly v rovině právní, ale emocionální, nebyly totiž logicky podložené.

Gay a lesbická liga má v současné době čtyři mluvčí, tento počet musí být vždy sudý, polovinu týmu musí tvořit ženy.

Kateřina Beňová, jedna z mluvčích a redaktorka webových stránek Bengáles, se po schválení antidiskriminačního zákona exkluzivně pro HOMODOMOV vyjádřila, že se GLL teď bude soustředit na práci dovnitř komunity, tím je myšleno především poskytování rad ohledně partnerství a diskriminace a bude usilovat o co největší zmírnění homofobie v naší společnosti.

Sdružení se prezentuje také pomocí webu. Stránky GLL jsou přehledné a nabízejí široké informace o svých činnostech i podrobný přehled cesty navrhovaného antidiskriminačního zákona ke schválení včetně stenozáznamů jednotlivých poslanců. Dostupné jsou v českém i anglickém jazyce, krátké shrnutí je připraveno i v dalších deseti (!) jazycích. Pozadu nezůstává ani webový projekt partnerství.cz. Snaží se poctivě informovat o aktualitách týkajících se homosexuální komunity.

Pavel Fojtík

 

Zdroje:

Dokumenty ligy:

 

Zpět na Homepage

Mapa stránek | Kontakt | ©2006 Harčaríková Monika; VOŠ