subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

 

 

 

HOMOSEXUALITA V NÁZORECH SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI

V teoretické části, která uvádí čtenáře do problematiky homosexuality, se autorka zabývá historickými a kulturními souvislostmi, sociálním kontextem a názory církví k danému tématu. V úvodní kapitole s názvem Fenomén homosexualita se dozvídáme o coming outu, období, kdy si homosexuál uvědomuje svou orientaci. Této problematice se autorka věnuje i na dalších stránkách knihy. Je zde patrné, že její zaměření ji vede k hlubšímu zkoumání tohoto údobí. Pečlivě sleduje například i to, jakou oporu měli mladí homosexuálové u svých rodičů v období sebepoznání. Zjišťuje, že postoj rodičů k homosexualitě jejich potomka je závislý spíše na kvalitě vztahu uvnitř rodiny než na výši jejich vzdělání či úrovně inteligence.

Praktická část je založena na výsledcích dotazníku, který vyplnilo 408 respondentů, převážně studentů z různých středních či vysokých škol. Nejde tedy o přirozený populační vzorek, ale spíš o různě sociálně či teologicky zaměřené mladé lidi. Kniha tak směřuje k (nejen) věřícím v církvích i mimo ně, ale také k osobám pracujícím s podobnou problematikou, kteří postrádají detailnější informace. Právě nedostatek odborné česky psané literatury byl jedním z hlavních důvodů, proč Pavlína Janošová knihu vydala.

ImagePavlína Janošová, doktorka filozofie, se v rámci Psychologického ústavu AV ČR Praha specializuje především na spiritualitu a morálně - hodnotovou orientaci dospívajících. K tomuto zaměření aspirují i projekty a granty, na kterých se významně podílí. V souvislosti s těmito pracemi a přednáškami psychologie na Husitské teologické fakultě v Praze, vznikla tato kniha.

 

Pavel Fojtík

 

 

Zpět na Homepage

Mapa stránek | Kontakt | ©2006 Harčaríková Monika; VOŠP