subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

 

 

RÉTORICKÝ SOUBOJ

V rámci projektu Alternativy se stal naším oponentem tým 11B Solera, jehož tématem je Diskriminace homosexuální menšiny. Prohlédnout si můžete webové stránky Solery. Jedním z úkolů se stala příprava tří co nejzáludnějších otázek (pro skupinu, která zpracovává protitéma) a zároveň na jejich tři otázky odpovědět. Hlavními hodnotícími kritérii se stala logika, jasnost, důvtip a stručnost, protože odpověď se musela vejít do 2001 znaků. Jak jsme si se s tímto zadáním vypořádali se můžete přesvědčit v následujících textech.

 

Naše otázky na tým 11B Solera

1. Rádi bychom tým 11B vyzvali k doložení podkladu pro tvrzení, která uveřejňuje na webových stránkách projektu Solera. Pak by mohla být oddělena od relevantních argumentů ta nepodložená a dávno přežitá.

2. Mezi texty týmu 11B se nalézá věta: "Deviace je odchylka od běžného chování a můžeme říci, že v naší kultuře není zcela běžné žít intimně s osobou stejného pohlaví." Chceme se zeptat: je tedy deviantní žít bez předmanželského sexu a antikoncepce, když můžeme říci, že v naší kultuře není zcela běžné žít intimně až po sňatku a kondomy s jinými ochrannými prvky nepoužívat? Je církev podle vaší teorie tedy také deviantní?

3. Proč tým 11B neuvádí u svých článku zdroje? Vzhledem k tomu, že zpracovávané téma kvůli kvalitě hodnotíme z různých stran, víme, že je úvodní slovo slepené nejméně z několika internetových článků.

 

Odpovědi týmu 11B Solera

1. Pozn.: Neboť je vašich otázek více, než bylo zadáno, zvažovaly jsme, zda odpovíme jen na pouhé první tři otázky. Abychom vám ale vyšly co nejvíce vstříc, a zároveň dodržely prostor, který naše odpovědi limituje, pokusíme se Vám odpovědět na všechny otázky.

•  Nejsme si vědomy tohoto tvrzení (ani v podobě citace) na našich webových stránkách. pozn. 1

•  -||- pozn. 2

•  Při pozorném čtení zjistíte, kdo se tímto problémem zabývá. Jsou to citace a parafráze. Nikde nepíšeme, že máme stejný názor! A co více dodat k tomu, co je již napsané – jak lépe doložit toto tvrzní než příběhy, názory odborníku? Pokud jste homosexuál „díky okolnostem“ a po pominutí této situace máte velkou touhu být heterosexuálem, potkáte lidi, kteří vám v tomto záměru pomohou, tak je pravděpodobné, že opět začnete žít heterosexuálně. Je zde však i zmíněno, že to nejde u všech, natož z donucení.

•  Ano, toto je relevantní argument… spíše pouhá citace. Takže titulek, který tento článek má, je v tomto případě zvolen špatně. Zjednáme nápravu.

2. Deviace = odchylka, úchylka, vybočení, odklon od normy. (Slovník cizích slov, Encyklopedický dům, spol. s r.o., Praha 1996, ISBN 80-90-1647-8-1).

Vaše otázka je špatně postavená, neboť závěr, který z ní plyne, už je naprosté překrucování (když pominu, že opět obsahuje několik otázek). Za deviantní chování se dalo ještě před pár desítkami let považovat předmanželský sex. Společnost a její kultura se však mění, a tak je dnes toto zcela běžné. Svatba jako začátek sexuálního života je pro mnohé již přežitek, ale stále ještě neuběhl dostatek času, abychom ze sociologického hlediska mohli tento způsob chování nazvat „deviací“. V našem světě je zcela běžné být příslušníkem církve. Církev jako instituce není sama o sobě deviantní. Některá její pravidla (podle toho jaká) pochopitelně ano, ale to záleží, očima jaké kultury na ni hledíme.

3.Všechny zdroje, které jsme využily, jsme také řádně uvedly! Díky tomu, že je dnes téma velmi „přetřásané“, máme i hodně načteno (z uvedených: MF Dnes, Právo…), a tak i utváření našich myšlenek je tím ovlivněno. Pro vaší orientaci dodáváme číslo vydání Týdne, z kterého je v článku také čerpáno: 20.03.2006 - 12/06 – Miroslav Korecký – str. 24), ale to nebyly přímé citace, ale jen náhled do problematiky, díky kterému se v situaci lépe orientujeme. Co se týče úvodu – pokud jste dočetli až k jeho závěru, dozvěděli jste se, že výše psaná slova jsou parafrázované argumenty odpůrců zákona o registrovaném partnerství. pozn. 3

 

Rozhodli jsme se nereagovat na ty odpovědi, se kterými nesouhlasíme, ale musíme se ozvat proti těm, které nejsou pravdivé:

Pozn. 1 + pozn. 2 : Tyto argumenty se na stránkách Solera opravdu v době sepsání otázek na tým 11B nacházely, Solera tak přiznala několik dní po uzávěrce odpovědí.

Pozn. 3 : Zde uvádíme odkazy na články, z nichž jsou slovo od slova čerpány celé věty:

http://www.blisty.cz/art/18276.html

http://www.proglas.cz/fileadmin/doc/Katolici_v_roce_2005_CBK.doc

http://www.casd.cz/index.php?ID=1493

Bíle je označen text, který přesáhl požadované maximum 2001 znaků.

 

Otázky týmu 11B Solera na nás

1. Podle vás je v přírodě homosexualita přirozená. Že se ale objevuje i u zvířat ještě neznamená, že je to přirozené, neboť úkolem zvířat je zachovat rodovou linii, to znamená: množit se. Není spíš homosexualita něco jako čtyřlístek – hybrid, omyl přírody, něco jako šestý prst na ruce, který by se měl bud odoperovat či snášet, ale s přirozeností nemá nic společného?

2. Registrované partnerství už tu máme (tedy v platnost vejde od 1.7.). Za chvíli bychom tu třeba také mohli mít další „rovnoprávný svazek“ více než dvou osob libovolného pohlaví.  Měli bychom si totiž uvědomit, že homosexuálové nejsou jedinou sexuální menšinou v naší zemi. Nemohli by teď přijít například muslimové, kterých tu není zanedbatelný počet, a zažádat o povolení bigamie, protože se cítí být diskriminováni? Pokud byste pro takový svazek nebyli, objasněte, proč tedy homosexuálové mohou a ostatní sexuální menšiny ne, popřípadě jak byste obhájili, aby i ostatní sexuální menšiny mohli uzavírat svazky.

3. V závěrečné studii uvádíte: "Některé názory českých odborníků odrážejí nejistotu a mohou být založeny spíše na domněnkách, než na podložených zdrojích." Z čeho tak soudíte? Z toho, že každý český odborník na toto téma má jiný názor? U odborníků z jiných zemí tomu tak snad není?

Naše odpovědi týmu 11B Solera

1. Ve srovnání homosexuality a hybridu typu čtyřlístek, nebo šest prstů na jedné ruce zapomínáte na dvě velmi důležitá fakta. Tím prvním je skutečnost, že každý, kdo se narodí s ocáskem či šesti prsty na jedné ruce si muže vybrat, zda-li tak bude žít, či dojde-li k chirurgické úpravě. Homosexualita je neodstranitelná. Druhou skutečností zůstává, že jsme se ještě nesetkali, aby byl čtyřlístek vydělen z kategorie flory, či aby byl člověk s neobvyklým množstvím prstu ochuzen o jakákoliv lidská práva. Nevidíme proto důvod, proč diskriminovat někoho kvůli jiné sexuální orientaci. Navíc toto srovnání působí jako míšení jablek s hruškami.

2. Mezi těmito příklady je opět značný rozdíl. Homosexuální soužití sice do nedávné doby nebylo uzákoněno, ale bylo zákonem tolerováno, kdežto bigamie je trestná, takže než rozvíjet diskuzi, zda-li jí v ČR upravit zákony, musela by nejdříve „vystoupit“ z ilegality. Bigamie navíc nespadá pod termín sexuální menšina, muslimů v ČR téměř zanedbatelná menšina je a tento požadavek z jejich řad v Evropě ani nevyvstává. Bohužel váš nápad zní, jako by při legalizaci marihuany někdo křičel: „A co chudák kokain!“

3. Citovaná věta vychází ze studie, kterou náš tým 11A zpracoval. Čeští odborníci (dětská psychologická centra, sociální pracovníci, reprezentanti dětských domovů a další) si stěžují, že nejsou informováni o zahraničních skutečnostech, nových studiích a tím jsou nuceni utvářet si názory jen z osobních domněnek. Nebrojíme proti rozdílnosti odborných názorů, ale proti odborné neinformovanosti. V tom jsou západní země skutečně napřed.

 

Zpět na Homepage

Mapa stránek | Kontakt | ©2006 Harčaríková Monika; VOŠP