subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

 

 

POSTAVENÍ HOMOSEXUÁLŮ VE SVĚTĚ

Po schválení zákona o registrovaném partnerství českou vládou se mnozí lidé ptali, proč se práva gayů a leseb staly tak palčivým problémem právě teď. Ve skutečnosti měl tento zákon v českém parlamentu patnáct let dlouhou "tradici", byl již totiž mnohokrát zamítnut. Potřeba k vytvoření legislativy, která by se týkala této menšiny vychází i z kontextu evropské politiky, která k ní směřovala podstatně dříve než my v Čechách.

 

 

Legenda:

  homosexuální jednání je zakázáno pod trestem smrti

  homosexuální jednání je zakázáno pod trestem vězení či pokuty

  zákony homosexuální jednání nezakazují

  existuje antidiskriminační legislativa nebo jsou GL párům poskytovány některé výhody jako nesezdaným párům heterosexuálním

  je uzákoněno registrované partnerství nebo obdobný institut

  uzákoněna možnost adopcí pro GL páry

  uzákoněno manželství pro GL páry bez možnosti adopcí

  uzákoněno manželství pro GL páry včetně adopcí

 

 

Evropa

Starý kontinent je na tom s postojem k homosexuálům jednoznačně nejlépe. Zde také registrované partnerství spatřilo světlo světa, Dánové jej uzákonili již v roce 1989, později k němu přidali i možnost gayům a lesbám adoptovat děti. Následoval rok 1996, kdy se k Dánsku přidali Island, Norsko a Švédsko. Poslední jmenovaný stát měl již od roku 1987 antidiskriminační zákon, od roku 2003 mohou švédští homosexuálové adoptovat děti, a to dokonce i ze zahraničí. To se kříží s Evropskou konvencí o adopcích z roku 1967, ve které jasně stojí, že děti nesmí být vydávány k adopci zahraničním homosexuálům. Švédsko proto brojí za zrušení konvence, nebo její pozměnění.

Další v  pořadí zemí, které uznaly svazek osob stejného pohlaví, následovala Francie v roce 1999, která však své menšině přiznala jen podstatně menší práva v podobě tzv. „Paktu solidarity“. Podobně je na tom Lucembursko, kde sice homosexualita není zakázaná, gayové však nemají téměř žádná práva. Výrazně lepší podmínky mají homosexuálové v Belgii, Německu, Británii, kde je jim umožněn sňatek. V Nizozemsku sňatkem získávají i plná manželská práva. Brát se gayové a lesby budou moci i ve Španělsku a to již od července 2006, konzervativní Španělé to schválili v „Den hrdosti“ i s adopcemi.

Naši východní sousedé - Slováci si budou muset na zrovnoprávnění homosexuálů ještě počkat. Jako největší překážkou antidiskriminačního zákona se jeví strana KDH, která v minulosti dokonce uvažovala o prosazení zákona o ochraně tradičního manželství.

 

Afrika

Černý kontinent je nejméně tolerantní k projevům homosexuálního chování. Nejlepší postavení mají gayové a lesbičky v Jihoafrické republice. Tamní ústava totiž obsahuje klauzuli, která přímo zakazuje jejich diskriminaci. Právo na manželství jim zde pak bylo definitivně přiřčeno Ústavním soudem v prosinci roku 2005, ten také nařídil vládě, aby zákon umožňující homosexuální svazky zařadila do legislativy. Nejsilnější gay a lesbické hnutí Jihoafrické rep. Lesbian and Gay Equality to přijalo se zklamáním, není totiž zcela jasné, kdy k tomuto přelomovému kroku vláda přistoupí.

Středoafrické státy jako například Cad, Niger, ale i ostrov Madagaskar homosexualitu přímo nepotírají.

Státy severní a jižní Afriky naopak homosexuální projevy zakazují. Angola jej bere jako „ útok na veřejnou morálku“, Maroko a Etiopie provinilce trestá třemi lety vězení. Egypt stojí mimo, zákony se o gayích a lesbách nezmiňují, jsou proto zatýkáni pod různými záminkami.

Nejhorší je situace Mauritánii, Nigérii, Súdánu a na Arabském poloostrově. V Saudské Arábii a Jemenu hrozí trest smrti, ve Spojených arabských emirátech až čtrnáct let vězení.

 

Severní Amerika

Kanadská Listina práv a svobod zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace, poprvé to ustanovil soud provincie Ontario v roce 1986. Jako poslední na to přistoupil roku 2003 Nunavut. V zákonech Severozápadního teritoria je obsažena i genderová identita.

Spojené státy americké nemají koncepci jako celek, každý ze státu unie má vlastní zákony. Manželství je tak povoleno pouze ve státe Messauchusetts. Oproti tomu například v Alabamě, Arkansasu a na Floridě existuje zákon proti sodomii, za kterou je považován i anální styk.

Na Kubě není skrytá homosexualita trestána, za „veřejnou manifestaci homosexuality“ však hrozí vězení na tři až dvanáct měsíců. Mexiko naopak zákonem zakazuje diskriminaci.

 

Jižní Amerika

Brazílie zákonem chrání homosexuály před diskriminací, dále jim přiznává některá práva jako heterosexuálním párům. Argentina přijala zákon o civilních svazcích gayů a lesbiček v roce 2003, v Guyaně hrozí za homosexuální jednání až doživotní trest.

Na zbytku kontinentu je partnerství homosexuálů tolerováno, v Ekvádoru je dokonce ústavou zaručena rovnost před zákonem osobám s odlišnou sexuální orientací. V některých státech, jako například v Peru, je však proti homosexuálům zneužíváno zákonu na ochranu morálky.

 

Asie

Převážná většina Asie homosexualitu zákony nepotírá, některé státy, jako například Vietnam, sňatky gayů přímo zakazují. Tvrdé tresty za homosexuální jednání prosazuje Afghánistán (trest smrti shozením z výšky, nebo pohřbení zaživa), Bahrajn (odnětí svobody do deseti let nebo tvrdé tělesné tresty), Bangladéš (vězení na deset let nebo vyhoštění), Bhútán (doživotí), Indie (doživotní trest), Malajsie (bičování a vězení do dvaceti let), gayové a lesby nesmí vystupovat v rádiu ani televizi, Singapur (doživotí) a Súdán (pro svobodné sto ran bičem, pro sezdané smrt).

Japonské zákony homosexualitu nezakazují, gayové však nesmí být přijímáni do armády. V Laosu není omezení žádné, obecně jsou však gayové a lesby přijímáni jako narušitelé tradičního způsobu života. Komunistická Severní Korea homosexualitu nezakazuje, pohlíží se ale na ní jako na „porušení pravidel kolektivního socialistického života“. Jižní Korea páry stejného pohlaví nezakazuje stejně jako Čína, která se zdá být k homosexuálům naoko tolerantní. Promítání amerického filmu Zkrocená hora o dvou homosexuálních kovbojích - je však přísně zakázáno. Teprve nedávno byla vydána první studie o homosexuálech čínským spisovatelem Tchung Ke. Podle údajů Pekingu je v Číně, která má 1, 3 miliardy obyvatel jen 10 milionů gayů a leseb. Konečné číslo však muže být vyšší.

 

Austrálie

V žádném státě či teritoriu není homosexualita zakázaná, výhody se však v různých státech liší. Ve všech ale platí antidiskriminační zákony. Největší práva mají gayové a lesby v Tasmánii, kde platí zákon o registrovaném partnerství poskytující homosexuálním párům stejná práva a výhody, jako párum heterosexuálním, a to včetně adopce biologického potomka jednoho z nich.

Podobně tolerantní je Nový Zéland. Po čtyřech letech společného soužití jsou zde stejnopohlavním párům přiznána stejná práva jako heterosexuálům. Toto partnerství je možné uzavřít i s cizincem. Dále od Austrálie, na ostrově Brunej, není situace tak růžová. Homosexualita je zde zakázaná a za její projevy hrozí až deset let vězení.

 

V České republice bylo registrované partnerství schváleno 15. března 2006. Podoba tohoto zákona je v současné době vítězstvím organizací sdružujících gay a lesbické aktivisty. Je však velmi pravděpodobné, že časem přestane být vyhovující. V porovnání s vyspělými státy světa máme stále co dohánět.

 

Martina Špatná

 

Elektronické zdroje:

•  Partnerství, http://www.partnerstvi.cz/rp-2006/2006-03-03-ln-03.phtml , [online], [Cit. 28. 3. 2006, 18:55]

•  Partnerství, http://www.partnerstvi.cz/rp-2002/2002-06-07-mfdnes.phtml , [online], [Cit. 28. 3. 2006, 19:05]

•  Partnerství, http://www.partnerstvi.cz/rp-2002/2002-07-18-mfdnes.phtml , [online], [Cit. 28. 3. 2006, 19:15]

•  Partnerství, http://www.partnerstvi.cz/rp-2005/2005-12-07-netimpuls.phtml , [online], [Cit. 28. 3. 2006, 19:25]

•  Partnerství, http://www.partnerstvi.cz/rp-2005/2005-12-01-jar.phtml , [online], [Cit. 28. 3. 2006, 19:30]

•  Partnerství, http://www.partnerstvi.cz/rp-2005/2005-12-17-aktualne.phtml , [online], [Cit. 28. 3. 2006, 19:32]

•  Partnerství, http://www.partnerstvi.cz/rp-2005/2005-12-20-markiza.phtml , [online], [Cit. 28. 3. 2006, 19:41]

•  Partnerství, http://www.partnerstvi.cz/rp-2005/2005-12-19-ceskenoviny.phtml , [online], [Cit. 28. 3. 2006, 19:45]

•  Britské listy, http://www.blisty.cz/2005/10/6/art25273.html , [online], [Cit. 28. 3. 2006, 19:50]

•  Partnerství, http://www.partnerstvi.cz/rp-2005/2005-04-06-pravo.phtml , [online], [Cit. 28. 3. 2006, 20:05]

•  Gay a lesbická liga, http://www.gll.cz/rp-informace/mapa-svet.phtml , [online], [Cit. 29. 3. 2006, 10:05]

•  Gay a lesbická liga, http://www.gll.cz/rp-informace/mapa-evropa.phtml , [online], [Cit. 29. 3. 2006, 10:15]

•  Gay a lesbická liga, http://www.gll.cz/rp-informace/mapa-s-amerika.phtml , [online], [Cit. 29. 3. 2006, 10:17]

•  Gay a lesbická liga, http://www.gll.cz/rp-informace/mapa-j-amerika.phtml , [online], [Cit. 29. 3. 2006, 10:05]

•  Gay a lesbická liga, http://www.gll.cz/rp-informace/mapa-afrika.phtml , [online], [Cit. 29. 3. 2006, 10:08]

•  Gay a lesbická liga, http://www.gll.cz/rp-informace/mapa-v-asie.phtml , [online], [Cit. 29. 3. 2006, 10:12]

•  Gay a lesbická liga, http://www.gll.cz/rp-informace/mapa-australie.phtml , [online], [Cit. 29. 3. 2006, 10:15]

•  Gay a lesbická liga, http://www.gll.cz/rp-informace/hms-prehled-svet.phtml#au-ja , [online], [Cit. 29. 3. 2006, 10:20]

 

Periodické zdroje:

Doležal, Jiří X. Když revolucionáři zvítězí , In: Rexlex. 2006, roc. XVII. C. 13, s. 6- 8, ISSN 0862-6634

 

Zpět na Homepage

 

Mapa stránek | Kontakt | ©2006 Harčaríková Monika; VOŠP